هاست حرفه ای سی پنل ایران - Iran cPanel

تجربه شیرین خرید هاست حرفه ای سی پنل داخل کشور با سرعت نور!

50 مگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
100 مگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
250 مگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
500 مگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
1 گیگابایت (1000 مگابایت)
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
2 گیگابایت (2000 مگابایت)
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
5 گیگابایت (5000 مگابایت)
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات
10 گیگابایت (10,000 مگابایت)
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 ادان دامین
 • 10 درصد مقدار مجاز مصرف منابع سرور
 • روزانه/هفتگی بک آپ گیری
 • نامحدود فضا و تعداد دیتابیس
 • Let’s Encrypt SSL رایگان
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود سایر امکانات