سرور مجازی ایران - Iran VPS

پر قدرت در عرصه اینترنت حضور داشته باشید!

512 مگابایت
 • 1 هسته 1200 CPU
 • 512 مگابایت Ram
 • 20 گیگابایت HDD
 • 30 گیگابایت BandWidth
1024 مگابایت
 • 1 هسته 1200 CPU
 • 1024 مگابایت Ram
 • 25 گیگابایت HDD
 • 40 گیگابایت BandWidth
2048 مگابایت
 • 2 هسته 1200 CPU
 • 2048 مگابایت Ram
 • 40 گیگابایت HDD
 • 70 گیگابایت BandWidth
3072 مگابایت
 • 3 هسته 1200 CPU
 • 3072 مگابایت Ram
 • 60 گیگابایت HDD
 • 100 گیگابایت BandWidth
4096 مگابایت
 • 4 هسته 1200 CPU
 • 4096 مگابایت Ram
 • 70 گیگابایت HDD
 • 120 گیگابایت BandWidth