مدیریت و نگهداری سایت

با خیالی راحت سایت تان را به ما بسپارید!

پلن کسب و کار
 • 5 تعداد مقاله/خبر
 • دارد انتشار شبکه های اجتماعی
 • دارد انتشار در وبلاگ
 • ندارد بک لینک Follow
 • دارد مدیریت نظرات
 • دارد بازاریابی محتوایی
 • ندارد مدیریت تلگرام
 • ندارد مدیریت اینستاگرام
 • ندارد نحلیل بازدید ماهیانه
 • ماهیانه بکاپ گیری
 • حداکثر 7 مشکل رفع مشکلات احتمالی
 • دارد بروزرسانی
 • دارد پاسخگویی تلفنی و مشاوره
 • ندارد پشتیبانی امنیتی
 • ندارد پشتیبانی سئو و بهینه سازی
 • دارد بهینه سازی سرعت سایت
پلن شرکتی
 • 8 تعداد مقاله/خبر
 • دارد انتشار شبکه های اجتماعی
 • دارد انتشار در وبلاگ
 • دارد بک لینک Follow
 • دارد مدیریت نظرات
 • دارد بازاریابی محتوایی
 • دارد مدیریت تلگرام
 • دارد مدیریت اینستاگرام
 • دارد نحلیل بازدید ماهیانه
 • هفتگی بکاپ گیری
 • حداکثر 15 مشکل رفع مشکلات احتمالی
 • دارد بروزرسانی
 • دارد پاسخگویی تلفنی و مشاوره
 • دارد پشتیبانی امنیتی
 • دارد پشتیبانی سئو و بهینه سازی
 • دارد بهینه سازی سرعت سایت